Skip to content

AAV VP1 Sequence for Serotype PHP.S

    1 atggctgccg atggttatct tccagattgg ctcgaggaca accttagtga aggaattcgc
    61 gagtggtggg ctttgaaacc tggagcccct caacccaagg caaatcaaca acatcaagac
   121 aacgctcgag gtcttgtgct tccgggttac aaataccttg gacccggcaa cggactcgac
   181 aagggggagc cggtcaacgc agcagacgcg gcggccctcg agcacgacaa ggcctacgac
   241 cagcagctca aggccggaga caacccgtac ctcaagtaca accacgccga cgccgagttc
   301 caggagcggc tcaaagaaga tacgtctttt gggggcaacc tcgggcgagc agtcttccag
   361 gccaaaaaga ggcttcttga acctcttggt ctggttgagg aagcggctaa gacggctcct
   421 ggaaagaaga ggcctgtaga gcagtctcct caggaaccgg actcctccgc gggtattggc
   481 aaatcgggtg cacagcccgc taaaaagaga ctcaatttcg gtcagactgg cgacacagag
   541 tcagtcccag accctcaacc aatcggagaa cctcccgcag ccccctcagg tgtgggatct
   601 cttacaatgg cttcaggtgg tggcgcacca gtggcagaca ataacgaagg tgccgatgga
   661 gtgggtagtt cctcgggaaa ttggcattgc gattcccaat ggctggggga cagagtcatc
   721 accaccagca cccgaacctg ggccctgccc acctacaaca atcacctcta caagcaaatc
   781 tccaacagca catctggagg atcttcaaat gacaacgcct acttcggcta cagcaccccc
   841 tgggggtatt ttgacttcaa cagattccac tgccacttct caccacgtga ctggcagcga
   901 ctcatcaaca acaactgggg attccggcct aagcgactca acttcaagct cttcaacatt
   961 caggtcaaag aggttacgga caacaatgga gtcaagacca tcgccaataa ccttaccagc
   1021 acggtccagg tcttcacgga ctcagactat cagctcccgt acgtgctcgg gtcggctcac
   1081 gagggctgcc tcccgccgtt cccagcggac gttttcatga ttcctcagta cgggtatctg
   1141 acgcttaatg atggaagcca ggccgtgggt cgttcgtcct tttactgcct ggaatatttc
   1201 ccgtcgcaaa tgctaagaac gggtaacaac ttccagttca gctacgagtt tgagaacgta
   1261 cctttccata gcagctacgc tcacagccaa agcctggacc gactaatgaa tccactcatc
   1321 gaccaatact tgtactatct ctctagaact attaacggtt ctggacagaa tcaacaaacg
   1381 ctaaaattca gtgtggccgg acccagcaac atggctgtcc agggaagaaa ctacatacct
   1441 ggacccagct accgacaaca acgtgtctca accactgtga ctcaaaacaa caacagcgaa
   1501 tttgcttggc ctggagcttc ttcttgggct ctcaatggac gtaatagctt gatgaatcct
   1561 ggacctgcta tggccagcca caaagaagga gaggaccgtt tctttccttt gtctggatct
   1621 ttaatttttg gcaaacaagg aactggaaga gacaacgtgg atgcggacaa agtcatgata
   1681 accaacgaag aagaaattaa aactactaac ccggtagcaa cggagtccta tggacaagtg
   1741 gccacaaacc accagagtgc ccaacaggcg gttaggacgt ctttggcaca ggcgcagacc
   1801 ggttgggttc aaaaccaagg aatacttccg ggtatggttt ggcaggacag agatgtgtac
   1861 ctgcaaggac ccatttgggc caaaattcct cacacggacg gcaactttca cccttctccg
   1921 ctgatgggag ggtttggaat gaagcacccg cctcctcaga tcctcatcaa aaacacacct
   1981 gtacctgcgg atcctccaac ggccttcaac aaggacaagc tgaactcttt catcacccag
   2041 tattctactg gccaagtcag cgtggagatc gagtgggagc tgcagaagga aaacagcaag
   2101 cgctggaacc cggagatcca gtacacttcc aactattaca agtctaataa tgttgaattt
   2161 gctgttaata ctgaaggtgt atatagtgaa ccccgcccca ttggcaccag atacctgact
   2221 cgtaatctgt aa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *