Skip to content

AAV Serotype PHP.B VP1 Sequence

AAV-PHP.B is a capsid variant derived from AAV serotype 9 that additionally contains the heptapeptide TLAVPFK. This AAV variant can cross the blood-brain barrier after intravenous injection and was selected for a more efficient (40-fold higher compared to AAV-9) and long-lasting (> 365 days) transgene expression throughout the adult CNS. AAV-PHP.B transduces astrocytes, oligodendrocytes and neurons.
Therefore, this new AAV variant can be used to circumvent cumbersome and tissue damaging stereotaxic injections into the CNS by a single intravenous injection, if a broad and unspecific cerebral transduction profile is required. However, a drawback of this new serotype is its lack of specificity, as transduction is not restricted to the CNS. Hepatocytes as well as adrenal, kidney, heart and skeletal muscle cells were also transduced, which might cause off-target effects.

AAV-PHP.B VP1 Sequence:
atggctgccgatggttatcttccagattggctcgaggacaaccttagtgaaggaattcgcgagtggtgggctttgaaacctggagcccctcaacccaaggcaaa
tcaacaacatcaagacaacgctcgaggtcttgtgcttccgggttacaaataccttggacccggcaacggactcgacaagggggagccggtcaacgcagcaga
cgcggcggccctcgagcacgacaaggcctacgaccagcagctcaaggccggagacaacccgtacctcaagtacaaccacgccgacgccgagttccaggagcg
gctcaaagaagatacgtcttttgggggcaacctcgggcgagcagtcttccaggccaaaaagaggcttcttgaacctcttggtctggttgaggaagcggctaag
acggctcctggaaagaagaggcctgtagagcagtctcctcaggaaccggactcctccgcgggtattggcaaatcgggtgcacagcccgctaaaaagagactca
atttcggtcagactggcgacacagagtcagtcccagaccctcaaccaatcggagaacctcccgcagccccctcaggtgtgggatctcttacaatggcttcaggtgg
tggcgcaccagtggcagacaataacgaaggtgccgatggagtgggtagttcctcgggaaattggcattgcgattcccaatggctgggggacagagtcatcacc
accagcacccgaacctgggccctgcccacctacaacaatcacctctacaagcaaatctccaacagcacatctggaggatcttcaaatgacaacgcctacttcggcta
cagcaccccctgggggtattttgacttcaacagattccactgccacttctcaccacgtgactggcagcgactcatcaacaacaactggggattccggcctaagcga
ctcaacttcaagctcttcaacattcaggtcaaagaggttacggacaacaatggagtcaagaccatcgccaataaccttaccagcacggtccaggtcttcacggactc
agactatcagctcccgtacgtgctcgggtcggctcacgagggctgcctcccgccgttcccagcggacgttttcatgattcctcagtacgggtatctgacgcttaatgat
ggaagccaggccgtgggtcgttcgtccttttactgcctggaatatttcccgtcgcaaatgctaagaacgggtaacaacttccagttcagctacgagtttgagaacgt
acctttccatagcagctacgctcacagccaaagcctggaccgactaatgaatccactcatcgaccaatacttgtactatctctctagaactattaacggttctggacag
aatcaacaaacgctaaaattcagtgtggccggacccagcaacatggctgtccagggaagaaactacatacctggacccagctaccgacaacaacgtgtctcaacc
actgtgactcaaaacaacaacagcgaatttgcttggcctggagcttcttcttgggctctcaatggacgtaatagcttgatgaatcctggacctgctatggccagcca
caaagaaggagaggaccgtttctttcctttgtctggatctttaatttttggcaaacaaggtaccggcagagacaacgtggatgcggacaaagtcatgataacca
acgaagaagaaattaaaactactaacccggtagcaacggagtcctatggacaagtggccacaaaccaccagagtgcccaaactttggcggtgccttttaaggca
caggcgcagaccggttgggttcaaaaccaaggaatacttccgggtatggtttggcaggacagagatgtgtacctgcaaggacccatttgggccaaaattcctca
cacggacggcaactttcacccttctccgctgatgggagggtttggaatgaagcacccgcctcctcagatcctcatcaaaaacacacctgtacctgcggatcctccaa
cggccttcaacaaggacaagctgaactctttcatcacccagtattctactggccaagtcagcgtggagatcgagtgggagctgcagaaggaaaacagcaagcgc
tggaacccggagatccagtacacttccaactattacaagtctaataatgttgaatttgctgttaatactgaaggtgtatatagtgaaccccgccccattggcaccag
atacctgactcgtaatctgtaa

AAV Serotype PHP.B VP1 Sequence

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *