Skip to content

Miscellaneous

Human VMD2 Promoter

AATTC TGTCATTTTA CTAGGGTGAT GAAATTCCCA AGCAACACCATCCTTTTCAG ATAAGG GCAC TGAGGCTGAG AGAGGAGCTG AAACCTACCC GGCGTCACCACACACAGGTG GCAAG GCTGG GACCAGAAAC CAGGACTGTT GACTGCAGCC CGGTATTCATTCTTTCCATA GCCCA CAGGG CTGTCAAAGA CCCCAGGGCC TAGTCAGAGG CTCCTCCTTCCTGGAGAGTT CCTGG CACAG AAGTTGAAGC TCAGCACAGC CCCCTAACCC CCAACTCTCTCTGCAAGGCC TCAGG […]

Commonly Used Primers

3’AOX1 GCAAATGGCATTCTGACATCC For Pichia vectors with AOX1 terminator, reverse primer 5’AOX1 GACTGGTTCCAATTGACAAGC For Pichia vectors with AOX1 promoter, forward primer 35S promoter CTATCCTTCGCAAGACCCTTC CaMV 35S promoter, forward primer AC5 ACACAAAGCCGCTCCATCAG […]

Sim1 Specific Promoter for PVN Neurons

1 GGTACCGAGG CGCGCAGCCG TGGGGAAATC CTGGCCACTG TCTGGGATGC 51 TATTCGCACG CGTTCCTGGA GCCTCGGCTA GCCAGCCCCC GCAAGGCCGC 101 ACGCTGTGCG CAGACACCCG AGTCTAGGGA GCGCGAGTGT CACTCGGCAC 151 GCCGAAGACC TCGGGGTTTG GAGCGGCGGC GGCAGCGGGG CAGCGGCGAC 201 CCCGCGCCCG GGGCTCATTA GGAGCGGAGC TGCCAGGCTC ACTGTAGGAC […]