Skip to content

Several Published siRNAs

iRNA sequences
JAK1 #1
CCACAUAGCUGAUCUGAAA
JAK1 #2
GACAUGAUAUUGAGAACGA
JAK1 #3
UUACAAGGAUGACGAAGGA
JAK1 #4
CGGAUGAGGUUCUAUUUCA
JAK2 SP
GAGCAAAGAUCCAAGACUA
GCCAGAAACUUGAAACUUA
GAUCCUGGCAUUAGUAUUA
ACAGAAUGCUGGAACAAUA

TYK2 SP
GCAUCCACAUUGCACAUAA
UCAAAUACCUAGCCACACU
CAAUCUUGCUGACGUCUUG
CACAAGGACCAACGUGUAU
JAK3 SP
GCGCCUAUCUUUCUCCUUU
CCAGAAAUCGUAGACAUUA
CCUCAUCUCUUCAGACUAU
UGUACGAGCUCUUCACCUA
GP130-IL6ST SP
GCCAGAAGAUCUACAAUUA
GGAACUGUCUAGUAUCUUA
GGAGUGCUGUUCUGCUUUA
CAGUAAAUCUCACAAAUGA
GP130-IL6ST #1
CUAAUUACAUUGUCUGGAA
GP130-IL6ST #2
CUAAGGAGCAAUAUACUAU
GP130-IL6ST #3
UAAAUAUUCAGCUCACUUG
STAT1 SP
AGAAAGAGCUUGACAGUAA
UAAAGGAACUGGAUAUAUC
GAGCUUCACUCCCUUAGUU
GAACCUGACUUCCAUGCGG
STAT2 SP
GGACUGAGUUGCCUGGUUA
GUACUUGGCUGUCUGGAUU
GAACAAGGCUGCUGGUGAG
CUGCUAGGCCGAUUAACUA
STAT3 SP
GGAGAAGCAUCGUGAGUGA
CCACUUUGGUGUUUCAUAA
UCAGGUUGCUGGUCAAAUU
CGUUAUAUAGGAACCGUAA
STAT3 #1
GAGAUUGACCAGCAGUAUA
STAT3 #2
CAACAUGUCAUUUGCUGAA
STAT3 #3
CCAACAAUCCCAAGAAUGU
STAT5B SP
GGACACAGAGAAUGAGUUA
GAGAACACCCGCAAUGAUU
GAAUUUACCAGGACGGAAU
STAT5A SP
GCACGIGGAGGAACUCUUA
ACAGAACCCUGACCAUGUA
CUACUGUGCUGUGGGACAA
GUACUACACUDDUGUGCUG
LIFR SP
CCACACCGCUCAAAUGUUA
GCAGAGAUACGACUUGAUA
GGACUGCACAGGUUAUUUA
GAUGAAGACUCUCCUAAAU
LIFR #5
CAACAUGACUUGCGACUAC
IL6R #6
GGUUUGAGCUCAGAUAUCG
IL6R #8
CAGCAAAACUCAAACCUUU
LIF SP
CCAAUGCCCUCUUUAUUCU
GUUCUGCACUGGAAACAUG
GCAGAUCAUCGCCGUCUUG
GGUCUUGGCGGCAGGACUU
LIF #7
CCAAUGCCCUCUUUAUUCU
RhoA
GAACUAUGUGGCAGAUAUCUU;
Luc
CGUACGCGGAAUACUUCGA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *